Στην έκθεση παρουσιάστηκαν αφίσες, σπάνιο φωτογραφικό υλικό, δημοσιεύματα, προσωπικά αντικείμενα, καθώς επίσης και το τιμητικό βραβείο που έλαβε ο Walter Lassally το 2008 για την συνολική προσφορά του στην έβδομη τέχνη.

TOP