• Η προαγωγή και διάδοση της κινηματογραφικής τέχνης στην Ελλάδα και ιδιαίτερα η ανάπτυξη της εκπαιδευτικής διάστασης του κινηματογράφου.

  • Η μελέτη, καταγραφή, διάσωση, ανάπτυξη της Προφορικής και της Τοπικής Ιστορίας της Κρήτης.

  • Η καλλιέργεια και προώθηση πολιτισμικών, επιμορφωτικών, εκπαιδευτικών, ενημερωτικών, καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων.

TOP