Το Σεμινάριο-Εργαστήριo Ενηλίκων διοργανώθηκε από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανωγείων σε συνεργασία με την Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης, την Περιφέρεια Κρήτης και τους Υπ/νους Σχολικών Δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ρεθύμνης.

TOP