Πρώτη παρουσίαση της Μηλιάς στα Χανιά στις 03-01-2013.

Το παραμύθι «Η Μηλιά» του Εμμανουήλ Ροΐδη δημοσιεύτηκε πρώτη φορά το 1895 και είναι το μοναδικό έργο του συγγραφέα που έγραψε στη δημοτική.

Περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο Η Μηλιά - Εμμανουήλ Ροΐδη

TOP