Οι ΟΚΤΑΒΑ βρέθηκαν στην Πανέθημο Κολυμβαρίου στις 4 Αυγούστου 2007 στο πλαίσιο της δράσης Χωριά με φώτα ανοιχτά.

TOP