Η ομάδα παραγωγής της Πολιτιστικής Εταιρείας Κρήτης συνεργάζεται με το ίδρυμα Εθνικό Ίδρυμα "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" για την παραγωγή μιας σειράς από video τα οποία έχουν στόχο την ανάδειξη του έργου του Εθνάρχη.

TOP