Η Ελένη Τσαλιγοπούλου βρέθηκε στα Χανιά στις 10 Αυγούστου 2012 για μια μοναδική συναυλία στο Φρούριο Ιτζεδίν.

TOP