Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 στο Aμφιθέατρο Cotsen Hall (Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη)

TOP