Εδώ και δεκαετίες, ο ξεχωριστός πλούτος της αρχαίας Απτέρας έρχεται σταδιακά στο φως μέσα από αδιάκοπη επιστημονική έρευνα και μελέτη, με τη συντήρηση και αναστήλωση των μνημείων της, με την απόδοση και έκθεση των ευρημάτων της προς το κοινό. Την ίδια στιγμή, σειρά από αρχαιολογικές και αρχιτεκτονικές μελέτες -όπως και έργα ανάδειξης- προετοιμάζονται και υλοποιούνται με τη σταθερή υποστήριξη της ελληνικής πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και χρηματοδοτικών προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και οι εκπαιδευτικές δράσεις που πραγματοποιούνται, είτε στον αρχαιολογικό χώρο, είτε αλλού, συμβάλλουν περαιτέρω στην εξοικείωση των πολιτών και επισκεπτών των Χανίων -όπως και ευρύτερου κοινού- με την αξία της αρχαίας Απτέρας και με τη διασύνδεσή της με άλλες εμβληματικές αρχαίες πόλεις της Κρήτης.

Στις 24, 25 & 26 Ιουλίου 2020, η ανασκαμμένη αρχαία πόλη της Απτέρας ήρθε στο ΦΩΣ

Έπειτα από ειδικό σχεδιασμό φωταγωγήθηκαν μνημεία του αρχαιολογικού χώρου, όπως οι κλειστές και ανοιχτές δεξαμενές, τα λουτρά, η ρωμαϊκή οικία και το αρχαίο θέατρο. Η εκδήλωση ανέδειξε τόσο τα φωτισμένα με ιδιαίτερο τρόπο μνημεία, όσο και τη μοναδική τους φυσική θεατρική σκηνογραφία.

TOP