Καταγραφή Προγράμματος/Σχεδιασμός/Συντονισμός: Ματθαίος Φραντζεσκάκης
Κάμερα: Δημήτρης Κυριακάκης/Κώστας Κοσμαδάκης/Κυριάκος Χαριτάκης
Μοντάζ: Κώστας Κοσμαδάκης
Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Υλικού: Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης
Χώρα: Ελλάδα
Διάρκεια: 3'
Γλώσσα: Ελληνικά

Παραγωγή: Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης

Περίληψη:

Πρόκειται για ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απαντά στην ανάγκη για διαρκή επιμόρφωση και επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό του τόπου, διευρύνοντας την ανάπτυξη και την προαγωγή της ρυθμικής ικανότητας και της μουσικής αντίληψης των συμμετεχόντων.

TOP