1η συνάντηση τουρισμού υπαίθρου και νέων τεχνολογιών Εκτύπωση
Cine – Μαθήματα - Νέα - Ειδήσεις

Η Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης

σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης και Προώθησης του Αγροτοτουρισμού ΓαιοΠυξίδα

την υποστήριξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους , του Νεανικού Πλάνου

και του Ελληνικού Δικτύου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

οργανώνει από 26 έως 29 Ιουνίου 2010 στα Χανιά την

1η συνάντηση τουρισμού υπαίθρου και νέων τεχνολογιών

με το γενικό τίτλο

«Ανιχνεύουμε την Ελιά και το Λάδι με την τεχνική της κινούμενης εικόνας-animation»(http://eliakaianimation2010.blogspot.com/)

 

 

 

 

Σε ποιους απευθύνεται

Η θερινή συνάντηση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε διευθυντές σχολείων, σχολικούς συμβούλους, υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, σε εκπαιδευτές ενηλίκων, σε εργαζόμενους σε κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς που ασχολούνται με εκπαιδευτικά προγράμματα, σε φοιτητές και μαθητές καθώς και σε κάθε άτομο που επιθυμεί να διευρύνει τους ορίζοντες και τις γνώσεις του.

Περιγραφή του εκπαιδευτικού  σκέλους δημιουργίας κινούμενης εικόνας-animation του προγράμματος :«Ανιχνεύουμε την Ελιά και το Λάδι με την τεχνική της κινούμενης εικόνας-animation»

Εισαγωγή

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικού σκέλους του προγράμματος «Ανιχνεύουμε την Ελιά και το Λάδι με την τεχνική της κινούμενης εικόνας-animation» στοχεύει στην αξιοποίηση των εκφραστικών μέσων της οπτικοακουστικής γλώσσας του animation και της ψηφιακής τεχνολογίας στην ανάδειξη της «ελιάς» σαν προϊόν και πολιτιστικό αγαθό.

Οι  επιμέρους στόχοι  είναι  δομημένοι σε  γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, οι γνωστικοί  στόχοι περιλαμβάνουν  τους παρακάτω:

  • Οικειοποίηση των σταδίων δημιουργίας μιας πολυμεσικής εφαρμογής με την τεχνική της κινούμενης εικόνας-animation
  • Οικειοποίηση των δυνατοτήτων ψηφιακών προγραμμάτων δημιουργίας κινούμενης εικόνας, όπως το stop motion pro και το windows movie maker.
  • οικειοποίηση των σταδίων δημιουργίας blog
  • Γνωριμία διαφόρων διαστάσεων της ελιάς και της σημασίας της για τη ζωή των Ελλήνων στη διάρκεια της ιστορίας.
  • Κατανόηση βασικών οικολογικών εννοιών, όπως του οικοσυστήματος,
  • Γνωριμία με διάφορες πλευρές της τοπικής ιστορίας
  • Κατανόηση της σύνδεσης των παραδοσιακών τρόπων επεξεργασίας της ελιάς με την προσωπική τους ζωή.
  • Κατανόηση διαφόρων μορφών ρύπανσης, των αιτιών που τις προκαλούν και των αποτελεσμάτων τους στο οικοσύστημα

Οι  συναισθηματικοί στόχοι περιλαμβάνουν τους παρακάτω:

  • Ευαισθητοποίηση γενικότερα στα περιβαλλοντικά προβλήματα έτσι ώστε να επιτελεσθεί μια αλλαγή στη στάση και στη συμπεριφορά των συμμετεχόντων.
  • Επίγνωση της αλληλεξάρτησης του ανθρώπου με το περιβάλλον που ζει.
  • Καλλιέργεια του σεβασμού απέναντι στο περιβάλλον.
  • Ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στις νέες τεχνολογίες.

Οι  ψυχοκινητικοί στόχοι περιλαμβάνουν τους παρακάτω:

  • Απόκτηση δεξιοτήτων που απαιτούνται για να αναδειχτεί ένα περιβαλλοντικό ζήτημα με την τεχνική της κινούμενης εικόνας.
  • Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της ικανότητας ανακαλυπτικής δράσης.
  • Εξάσκηση σε ερευνητικές διαδικασίες συλλογής, ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων για την παρατήρηση και την ερμηνεία του περιβάλλοντος.
  • Ενεργό συμμετοχή σε τοπικές δράσεις αντιμετώπισης ενός περιβαλλοντικού ζητήματος.

Περιγραφή εργαστηρίου

Οι  συμμετέχοντες θα εμπλακούν σε μια σειρά δραστηριότητες με χρήση εκφραστικών μέσων της κινούμενης εικόνας-animation με θέμα την ελιά. Σε αυτό το πλαίσιο θα σχεδιαστούν μικρού μήκους animation τεκμηρίωσης και μυθοπλασίας που μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • αναδρομή σε ιστορικά στοιχεία σχετικά με την ελιά
  • αναπαράσταση μύθων σχετικούς με την ελιά
  • αναπαράσταση παραδοσιακών τρόπων παραγωγής προϊόντων που σχετίζονται με την ελιά.

Επιπλέον  θα εισαχθούν στην διαδικασία δημιουργίας  blogs, με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να αξιοποιηθούν στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου καθώς επίσης και σε μελλοντικές εκπαιδευτικές και δημιουργικές  δραστηριότητες των συμμετεχόντων στο εργαστήριο.

Ο χώρος του βιολογικά πιστοποιημένου ελαιουργείου, του ΒΙΟΕΛΕΑ, όπου θα πραγματοποιηθούν τα εργαστήρια, θα είναι κομβικός σε αυτή την διαδικασία. Από την μια μεριά θα δώσει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των γνωστικών πληροφοριών των μικρού μήκους animation. Από την άλλη μεριά, τα αποτελέσματα της δημιουργικής διαδικασίας των εργαστηρίων-μαθημάτων θα εκτεθούν στον ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο του ΒΙΟΕΛΕΑ και θα χρησιμεύσουν σε διάφορες εκπαιδευτικές επισκέψεις που πραγματοποιούνται όλο τον χρόνο από διεθνείς και ντόπιους εκπαιδευτικούς φορείς.

Η διάρκεια του  εργαστηρίου θα είναι τέσσερα  τετράωρα όπου θα αναπτυχθούν οι παρακάτω τέσσερες ενότητες:

  • Το σενάριο:
  • Βασικές αρχές και δημιουργία σεναρίου
   • Σύνοψη σεναρίου, δημιουργία κειμένων: αφήγηση-μονόλογοι-διάλογοι.
   • Εικονογράφηση του σεναρίου σε ειδικά πρότυπα (storyboard) σε μια πρώτη προσπάθεια σύνδεσης του λόγου με την εικόνα.
  • Αρχές δημιουργίας Σκηνικού, Κούκλας και Λήψης της κίνησης- animation
   • Βασικές αρχές της κινηματογραφικής τεχνικής του animation.
   • Βασικές αρχές δημιουργίας σκηνικού και κούκλας για animation.
   • Υλοποίηση του σεναρίου, ηχογράφηση των κειμένων, δημιουργία της συνεχόμενης κίνησης-animation με βάση το εικονογραφημένο σενάριο.
   • Μοντάζ
  • Βασικές αρχές
  • Εργαλεία και διαδικασία του ψηφιακού μοντάζ στο animation.
   • Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου και παρουσίαση των δημιουργιών των συμμετεχόντων σε μορφή blog
  • Βασικές αρχές δημιουργίας blog
  • Εργαλεία δημιουργίας blog
   • Τρόποι διαμόρφωσης blog αξιοποιώντας τις δυνατότητες υπερσύνδεσης
   • Τρόποι επικοινωνίας, εμπλουτισμού και δημοσίευσης δεδομένων στο μπλογκ.

Για τις τεχνολογικές ανάγκες του  εργαστηρίου θα είναι διαθέσιμα τα παρακάτω μέσα δημιουργίας ψηφιακών πολυμέσων:

  • Το εξειδικευμένο πρόγραμμα λήψης stop motion animation το Stop Motion Pro σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο πρόγραμμα μοντάζ Windows Movie Maker. Επιπλέον, θα είναι διαθέσιμες σημειώσεις επάνω στο πιο επαγγελματικό πρόγραμμα μοντάζ, το adobe Premier Pro., όπου θα γίνεται και μια συγκριτική μελέτη των δυνατοτήτων του σε σχέση με το Windows Movie Maker που θα χρησιμοποιηθεί στο εργαστήριο.
  • Ένας φορητός υπολογιστής για κάθε τρεις συμμετέχοντες
  • Δύο ψηφιακές μηχανές λήψης εικόνας high definition

Οι  συμμετέχοντες που  το επιθυμούν, για  λόγους εξοικείωσης  και ευκολίας στην αποθήκευση και μεταφορά των δεδομένων του εργαστηρίου, μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους ψηφιακά μέσα (φορητούς υπολογιστές και ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές)

Μέθοδος διδασκαλίας

Βιωματικές και επικοινωνιακές προσεγγίσεις. Παιδαγωγικά εργαστήρια και εργασία σε μικρές ομάδες. Ενεργός εμπλοκή των συμμετεχόντων με κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες.

Υπεύθυνοι προγράμματος εργαστηρίου

Σπύρος Σιάκας, Εκπαιδευτικός - M.Sc. σκηνοθέτης http://www.siakasanimation.com/

Ματθαίος Φραντζεσκάκης Μαθηματικός, Δημοσιογράφος, Εκπαιδευτής Ενηλίκων ΕΚΕΠΙΣ, Πρόεδρος Πολιτιστικής Εταιρείας Κρήτης, Υπεύθυνος Δράσης cine-Μαθήματα

http://www.pe-kritis.gr , http://cine-mathimata.blogspot.com/ , http://www.pyxida.gr
http://www.agrotour-crete.gr

Πληροφορίες για την συνάντηση : http://eliakaianimation2010.blogspot.com/

Πρόγραμμα και Βεβαίωση σπουδών

Το πρωινό πρόγραμμα των μαθημάτων είναι υποχρεωτικό , αρχίζουν καθημερινά στις 10.00 και ολοκληρώνονται στις 14.30 και διαρκούν τέσσερις συνεχόμενες ημέρες.

Το απογευματινό πρόγραμμα είναι προαιρετικό. Καθημερινά θα υπάρχει ένα πρόγραμμα με εκπαιδευτικές επισκέψεις, εργαστήρια, προβολές, παραστάσεις, διαλέξεις και συζητήσεις . Το κομμάτι αυτό είναι προαιρετικό και θα γίνεται καθημερινά μετά τις 6 το απόγευμα και μέχρι αργά το βράδυ.

Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν φάκελο με εκπαιδευτικό υλικό.

Επίσης οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν τσάντα με πληροφοριακό υλικό για τα Χανιά αλλά και με στοιχεία και προϊόντα της Κρητικής Διατροφής

Στο τέλος του προγράμματος θα χορηγείται επίσημο πιστοποιητικό σπουδών

Να έχετε μαζί σας

Για την διαμονή σας …


- Για μια πιο ευχάριστη διαμονή σας προτείνουμε να έχετε μαζί σας άνετα ρούχα, επανωφόρι για τις δροσερές βραδιές, κλειστά παπούτσια εκδρομικού τύπου, καπέλο.

Για τα εργαστήρια…

Για τη συμμετοχή στα Εργαστήρια προτείνουμε να έχετε μαζί σας φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή βίντεο κάμερα και ανάλογο καλώδιο usb ή firewire για να συνδέει το laptop με τις προαναφερθείσες συσκευές.


- Το αναγκαίο
software θα σας δοθεί.

Τόπος διεξαγωγής

Χώροι του βιολογικού ελαιουργείου ΒΙΟΛΕΑ (http://www.biolea.gr) και του ξενώνα Άστρικας.

Τα παραπάνω βρίσκονται στο χωριό Άστρικας του Δήμου Κολυμβαρίου του ν. Χανίων Κρήτης

το οποίο βρίσκεται περίπου 30 xιλιόμετρα Δυτικά από την πόλη των Χανίων.

Ημερομηνίες διεξαγωγής-Τμήματα-Κόστος συμμετοχής

Θα δημιουργηθεί 1 τμήμα από 26 έως 29 Ιουνίου 2010

Η έναρξη των εργασιών κάθε τμήματος γίνεται το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας (25 Ιουνίου), δηλαδή πριν την έναρξη των μαθημάτων. Ώρα έναρξης: 18.30

Δηλώσεις συμμετοχής

Από 15η Απριλίου 2010 έως 10 Ιουνίου 2010 με

Κόστος συμμετοχής

330 ευρώ (πρόγραμμα εργαστηρίου, διαμονή, διατροφή, κατάρτιση, ψυχαγωγία)

230 ευρώ (πρόγραμμα εργαστηρίου, διατροφή, κατάρτιση, ψυχαγωγία)
100 ευρώ (παρακολούθηση μόνο του προγράμματος εργαστηρίου )

Και από 11 Ιουνίου – 20 Ιουνίου εφόσον υπάρχουν θέσεις και με επιβάρυνση 50 ευρώ ανά περίπτωση στις παραπάνω τιμές
Αριθμός Ατόμων : 25

Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας βάση της ημερομηνίας κατάθεσης των διδάκτρων

Ενδιαφέρομαι για

Μόνο παρακολούθηση εργαστηρίου κόστος 100 ευρώ

Παρακολούθηση εργαστηρίου + διατροφή κόστος 230 ευρώ

Πλήρες πρόγραμμα ( παρακολούθηση εργαστηρίου + διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο + διατροφή) κόστος 330 ευρώ

Η εξασφάλιση της συμμετοχής σας γίνεται με την κατάθεση του ποσού των διδάκτρων στον λογαριασμό της Πολιτιστικής Εταιρείας Κρήτης :

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR40 0172 7580 0057 5802 0951 719

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ σύστημα πληρωμών eazypay https://www.easypay.gr/pyxida.pay

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ GR33 0870 0410 0000 0001 1181 348

Με όποιο τρόπο και να πληρώσετε σημειώνετε : αιτιολογία κατάθεσης “ Ελιά και animation 2010-ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ”

Μετά την κατάθεση του ποσού επικοινωνείτε με την Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης και στέλνετε αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης με φαξ στο 28210-36364 ή με e-mail στο info@pe-kritis.gr

Σε περίπτωση μη συμμετοχής σας τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται

Το κόστος συμμετοχής για την 1η συνάντηση είναι 330 ευρώ (κρατήσεις 15 Απριλίου έως 31 Μαΐου) και 380 ευρώ

( από 11 Ιουνίου – 20 Ιουνίου εφόσον υπάρχουν θέσεις)


1. Πλήρη διατροφή για 4 ημέρες με προϊόντα της Κρητικής Γης και βασισμένη στην Κρητική Κουζίνα

2. Διαμονή σε δίκλινα δωμάτια του ξενώνα Άστρικας
3. Παρακολούθηση εισηγήσεων εργαστηρίων
4. Συμμετοχή στα απογευματινά προγράμματα και εργαστήρια
5. Συμμετοχή στις εκδρομές
6. Επίσκεψη στα Μουσεία Ελιάς, Σχολικής Ζωής και Τυπογραφίας.
7. Συμμετοχή στις καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις με παραδοσιακή μουσική και τραγούδια
8. Όλα τα απαραίτητα υλικά για τα Βιωματικά Εργαστήρια
9. Φάκελο Θερινού Σχολείου

10. Τσάντα με πληροφοριακό υλικό για τα Χανιά αλλά και με στοιχεία και προϊόντα της Κρητικής Διατροφής

Πληροφορίες για την συνάντηση : http://eliakaianimation2010.blogspot.com/

Πληροφορίες

Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης (www.pe-kritis.gr)

Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 2002 . Σύμφωνα με τις καταστατικές της αρχές οι γενικοί τομείς δράσης της είναι:

Η με κάθε νόμιμο τρόπο και μορφή καλλιέργεια και προώθηση πολιτισμικών, επιμορφωτικών, εκπαιδευτικώνα, ενημερωτικών, καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων.

H ανάπτυξη Κέντρου Ανάπτυξης και Προώθησης του Αγροτοτουρισμού, καθώς και άλλων μορφών εναλλακτικού τουρισμού, της Κρητικής Διατροφής, της τοπικής ιστορίας, της παράδοσης, με το διακριτικό τίτλο «ΓΑΙΟΠΥΞΙΔΑ».

Από το 2002 εκδίδει την Μηνιαία Εφημερίδα «Πυξίδα Της Πόλης» (www.pyxida.gr)

Ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται στον αγροτουρισμό (www.chania-info.gr)

Σε εκπαιδευτικές δράσεις γύρω από τον κινηματογράφο (http://cine-mathimata.blogspot.com/)

Αλλά και μια σειρά άλλες πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις (www.pe-kritis.gr)

Βιολέα (http://www.biolea.gr)

Η ΒΙΟΛΕΑ - συνθετικό του βιο λογικού και της ολέα (ελιά) - είναι μια οικογενιακή επιχείρηση η οποία ιδρύθηκε στα Χανιά της Κρήτης το 1995 από τον Γιώργο Δημητριάδη (Πέμπτη γενεά) και την σύζυγο Χριστίνα Λακρουά. Κύριος σκοπός της εταιρίας ήταν να εκμεταλλευτεί την παραγωγή των ιδιόκτητων ελαιώνων, επενδύοντας σε νέες επισκέψιμες κτιριακές εγκαταστάσεις και καινοτόμες μηχανολογικές υποδομές παραδοσικού τύπου ώστε να υπάρχει άμεσος ποιοτικός έλεγχος των παραγόμενων προϊόντων αλλά και να δημιουργεί σημείο ενδιαφέροντος και προορισμού για επισκέπτες.

Τα εργαστήρια μας θα πραγματοποιηθούν στον «πετρόμυλο του κτήματος Άστρικα». Ο πετρομυλος αποτελεί πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής ελαιολάδου με παραδοσιακό τρόπο (μυλόπετρες – ντορβάδες κτλ). Παράλληλα αποτελεί επισκέψιμη μονάδα παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου.

Ξενώνας Άστρικας

Έξω από τα κέντρα του μαζικού τουρισμού, ο Ξενώνας Άστρικας απευθύνεται σε αυτούς που επιθυμούν περισσότερο να χαλαρώσουν και να ηρεμήσουν στα 12 άνετα δωμάτιά του με θέα το καταπράσινο τοπίο της περιοχής. Τα δωμάτια έχουν αυτόνομο κλιματιστικό, ντουζιέρα και μπαλκόνι. Η πισίνα, με το τμήμα της για τους μικρότερους επισκέπτες, ανάμεσα στα δέντρα προσφέρεται για χαλάρωση μια και οι μόνοι ήχοι που ακούγονται είναι αυτοί της μητέρας φύσης. Οι άνθρωποι της περιοχής δίνουν την πραγματική έννοια της γνωστής Κρητικής φιλοξενίας και κάνουν τον κάθε επισκέπτη να αισθάνεται πραγματικά σαν το σπίτι του.


Πολλές εκδρομές είτε με αυτοκίνητο αλλά και με τα πόδια μπορούν να γίνουν με βάση τον Άστρικα. Υπάρχουν Βυζαντινές εκκλησίες όπως η μοναδική Ροτόντα σε πολύ μικρή απόσταση από το ξενοδοχείο. Επίσης οι υπέροχες παραλίες των Φαλασσάρνων, του Κολυμπαρίου αλλά και του Καστελίου είναι σε πολύ μικρή απόσταση από το χωριό. Το φαράγγι των Δελιανών στα νότια του χωριού περιμένει τους περιπατητές να το εξερευνήσουν.35χλμ από τα Χανιά.

Πληροφορίες για την συνάντηση : http://eliakaianimation2010.blogspot.com/

 

Συνημμένα:
ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος ΑρχείουΤελευταία Τροποποίηση
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Afisa_Mail.jpg)H AFISA THS DRASIS 185 Kb29/04/2010 08:10
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (aitisi symmetoxis.pdf)AITHSH SYMMETOXIS ELIA-KAI-ANIMATION-2010 272 Kb25/04/2010 09:27
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ELIA KAI ANIMATION 2010 epistoli ANAKOINOSI.pdf)ELIA-KAI-ANIMATION-2010-ANAKOINOSI 284 Kb29/04/2010 08:09